Tegen welke risico’s biedt de inboedelverzekering bescherming?

Er is een verzekeringsdekking voor verzekerde goederen veroorzaakt door brand, inbraak, vandalisme en diefstal. Wil je ook gedekt zijn tegen juridische schade? Dan is het slim om te starten met rechtsbijstandverzekering vergelijken zodat je zeker weet dat deze kosten ook gedekt zijn. De overval is alleen verzekerd binnen een gebouw of land en op de transportroute. Uiteraard is het wel slim om vooraf te beginnen met onderzoeken. De eerste stap die je kunt zetten is beginnen met inboedelverzekering vergelijken, daardoor krijg je een goed beeld van de totale dekking en weet je meteen tegen welke risico’s je gedekt bent.

Bovendien, verzekeringsdekking voor schade aan het verzekerde eigendom door leidingwater, storm, hagel, door natuurlijke gevaren, voor zover overeengekomen, door burgerlijke onrust, kwaadaardige schade, staking en lockout, door voertuiginslag, rook, supersonische drukgolven, door glasbreuk door extra gevaren voor schade aan technische uitrusting en door transportrisico’s, voor zover de verzekeringsdekking dienovereenkomstig is overeengekomen.

  • De verzekeringsdekking is van toepassing op de vernietiging, beschadiging of verlies van het verzekerde eigendom in het kader van de bovengenoemde gevaren.

Waar is verzekeringsdekking bij inboedelverzekeringen?

Verzekeringsdekking bestaat alleen op de plaats van verzekering. De plaats van verzekering is het bedrijf, het bedrijf en de opslagruimten die zijn gedocumenteerd in de verzekeringspolis. Nieuw toegevoegde bedrijfsruimten binnen Nederland zijn automatisch verzekerd tot een bepaalde compensatielimiet voor een bepaalde periode.

De lokale beperking van de verzekeringsdekking is niet van toepassing op items die worden verwijderd uit de plaats van verzekering als gevolg van een opgetreden of dreigende verzekerde gebeurtenis en die beschadigd of vernietigd zijn of verloren zijn gegaan in tijdelijke en lokale verbinding met deze gebeurtenis.

  • Bij een inbraakverzekering moet aan alle voorwaarden voor inbraak, vandalisme of diefstal in de plaats van verzekering zijn voldaan. Indien beroofd op transportroutes, is de plaats waar de vervoerde goederen zich bevonden aan het begin van het misdrijf bepalend.

Grondstoffen van werknemers zijn niet verzekerd in hun woonruimte.

Tenzij anders overeengekomen, dekt verzekeringsdekking ook verzekerde items die zich tijdelijk buiten de plaats van verzekering binnen Nederland bevinden, waarbij een tijdelijke periode van maximaal 3 maanden geldt. Items opgeslagen op bouwplaatsen worden niet door de verzekering gedekt.

Welke verliesgebeurtenissen zijn niet verzekerd in de inboedelverzekering?

Niet verzekerd zijn schade veroorzaakt door:

  • Alle soorten oorlogsgebeurtenissen
  • Nucleaire straling, radioactieve stoffen en kernenergie
  • Deze uitsluiting is niet van toepassing op schade aan verzekerde goederen in:
  • Interne storingen, tenzij anders verzekerd
  • Aardbeving, tenzij anders verzekerd
  • stormvloed